Het waterschap in de huis-aan-huis-bladen

Een keer per maand publiceert Hollandse Delta een informatiepagina in de huis-aan-huisbladen. Hierin staat achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Deze maand leest u meer over de manier waarop wij de klimaatveranderingen willen aanpakken. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen? Misschien betaalt Hollandse Delta mee!  

Deze pagina is op 17 april 2019 gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in alle regio's van Hollandse Delta.