Het waterschap in de huis-aan-huis-bladen

Een keer per maand publiceert Hollandse Delta een informatiepagina in de huis-aan-huisbladen. Hierin staat achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Op 20 maart 2019 waren de waterschapsverkiezingen. Deze maand leest u de nieuwe samenstelling van onze Verenigde Vergadering, dat is het algemeen bestuur van het waterschap. De nieuwe dijkgraaf en heemraden stellen zich hier aan u voor. Samen vormen ze het dagelijks bestuur van Hollandse Delta.

 

Deze pagina is op 12 juni 2019 gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen in alle regio's van Hollandse Delta.