Arbeidsvoorwaarden

Waterschap Hollandse Delta biedt een prima salaris en een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden.

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

De arbeidsvoorwaarden van het waterschap staan in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Dit is de CAO voor waterschappen en is te bekijken op de website van Unie van Waterschappen en in eigen regelingen.

36-urige werkweek

Fulltime medewerkers hebben gemiddeld een 36-urige werkweek, die op verschillende manieren kan worden ingevuld. Zo is het mogelijk om verlofuren te kopen of wekelijks meer uren te werken en daarmee verlofuren extra op te bouwen.

Collectieve zorgverzekering

Waterschap Hollandse Delta biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgverzekering tegen gereduceerd tarief. De waterschappen selecteerden IZA en Zilveren Kruis Achmea als zorgverzekeraars die namens de waterschappen een zorgverzekering aanbieden met collectiviteitskorting.

Dienstreizen

Als milieubewuste organisatie stimuleert waterschap Hollandse Delta dienstreizen per openbaar vervoer. Deze kosten worden voor 100% vergoed. Naar moeilijk bereikbare locaties kan een medewerker de eigen auto gebruiken, waarvoor een kilometervergoeding van € 0,33 geldt. Ook staan dienstauto’s en -fietsen ter beschikking. Woon-werkkilometers worden volgens een vaste tabel vergoed.

Functiewaardering en salaris

Alle functies zijn beschreven en gewaardeerd en gekoppeld aan een bepaalde schaal. De schalen zijn onderdeel van de CAO. De met functiewaardering bepaalde functieschaal kent een mininum- en een maximumbedrag. Voor het overige zijn de schalen open. Afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling stijgt een medewerker percentueel binnen een schaal tot het maximum.

Individueel Keuzebudget

Waterschap Hollandse Delta werkt met het individuele keuzebudget (IKB), dit is opgebouwd uit het vakantiegeld en andere financiële secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast het laten uitbetalen van het budget kan je het ook besteden aan diverse doelen, zoals:

  • Extra verlof kopen
  • Levensloopverlofbetaling
  • Vakbondscontributiebetaling
  • Opleidingskosten
  • ABP extra persioen

Pensioen

Het pensioen van medewerkers is ondergebracht bij het ABP. Het gaat om het ABP Keuzepensioen, waarbij medewerkers de keuze hebben om eerder of later dan de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Daarnaast bestaat er een regeling voor ABP extra pensioen.

Opleidingsfaciliteiten

Waterschap Hollandse Delta biedt zijn medewerkers ruime opleidingsfaciliteiten.

Variabele werktijden

Het systeem van variabele werktijden geldt voor de grootste groep medewerkers. Medewerkers kunnen tussen 7.00 uur en 18.30 uur werken. De werkweek is flexibel in te vullen en worden er extra gewerkte uren gespaard. De gespaarde uren kunnen op een later tijdstip weer opgenomen worden.

Het nieuwe werken

Het waterschap kiest voor een flexibele, eigentijdse manier van werken: efficiënt, transparant en open. Vaste werkplekken behoren tot het verleden. Medewerkers kiezen een plek afhankelijk van het type werk (bijvoorbeeld: vergaderen, geconcentreerd werken, groepsoverleggen, telefoneren). Belangrijke onderdelen van de nieuwe manier van werken zijn digitaal werken en archiveren, clean desk en meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers.