Versteviging bodem Oude Maas en versterking dijk

De komende maanden worden in en om de Oude Maas nabij de Spijkenisserbrug werkzaamheden verricht om de rivierbodem en de dijk te verstevigen.

In september 2018 zijn de werkzaamheden gestart om de bodem van de Oude Maas te verstevigen en de dijk te versterken bij de Spijkenisserbrug. Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht voert deze complexe werkzaamheden uit in een gezamenlijke opdracht van Hollandse Delta en Rijkswaterstaat. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De rivierbodem van de Oude Maas is in de loop der jaren ingesleten door de vele scheepsvaartbewegingen en stroming, waardoor er erosie is ontstaan. De rivier wordt toekomstbestendig gemaakt doordat het wordt aangevuld met zand en versterkt met zinkstukken en stortsteen. Daarnaast worden de taluds verstevigd. WSHD zorgt hiermee dat de dijk weer gaat voldoen aan de wettelijke eisen voor hoogwaterveiligheid.

Planning werkzaamheden

  • September 2018 - december 2018: versterking bodem
  • December 2018 - maart 2019: versterking taluds
  • Maart 2019: afronding werkzaamheden

 De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud.