Dijkversterking Spui Oost

Tussen Goudswaard en Oud-Beijerland voldoen delen van de dijken langs het Spui niet aan de veiligheidsnormen. Daarom worden deze dijken versterkt. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld.

In 2014 zijn eerst de oevers van het Spui onder water versterkt om verdere erosie te voorkomen (project Zettingsvloeiing Spui). In 2015 is met de versterking gestart. Na de versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.

Week van Ons Water

Op 17 oktober 2015 hebben ruim 30 mensen een kijkje genomen op het werk. Onderweg gaven medewerkers van Combinatie Ploegam Biggelaartekst en uitleg over de werkzaamheden.

Planning van werkzaamheden

Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw voert de dijkversterking uit. Alle uitgebreide informatie en het laatste nieuws over de uitvoering van de werkzaamheden staat op de website: www.dijkversterkingspuioost.nl  

Afronding

Op 21 september 2017  heeft waterschap Hollandse Delta samen met bewoners, gemeenten, aannemer en andere betrokkenen de dijkversterking Spui Oost afgerond. De werkzaamheden zijn binnen planning en  begroting opgeleverd. Het gebied is nu tot tenminste 2050 veilig.

 

Dijkexcursie Goudswaard (video)

Loading the player
Bekijk de video: kijk op dijken

Lees meer over

dijken dijkversterking