Dijkversterking Simonsdijkje en Gorsdijk

Het Simonsdijkje in Puttershoek en de Gorsdijk in ’s-Gravendeelvoldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom verstekt het waterschap deze dijk. Samen met delen van de Bosschendijk in Oud-Beijerland vormen zij de dijkversterking Hoeksche Waard Noord van bijna 4 kilometer.De dijkversterking was op 8 december 2016 klaar.
Traject dijkversterking bij Puttershoek. | © Traject dijkversterking Simonsdijkje bij Puttershoek.
Traject dijkversterking bij 's-Gravendeel. | © Traject dijkversterking Simonsdijkje bij Puttershoek.

De dijken in de Hoeksche Waard zijn aan de binnenkant verstevigd. Hierdoor kunnen de dijken niet meer afschuiven. Hiervoor waren tienduizenden tonnen zand en klei nodig. De aanvoer van zand en klei gebeurde via het water. Dat scheelde aanmerkelijk in de overlast voor de omgeving. Bestaande sloten langs de dijk zijn gedempt en verderop opnieuw gegraven.

Leidingen

Het was ook nodig om twee ondergrondse leidingen te verleggen. Het verleggen van deze twee belangrijke leidingen was spannend en belangrijk voor het slagen van deze dijkversterking. Heemraad Leo van Gelder: ”Dankzij een uitstekende samenwerking tussen de nutsbedrijven, aannemer Ooms, de Gasunie en onze mensen is dat gelukt.”

De dijkversterking in de Hoeksche Waard is erg snel verlopen. Roeland Hillen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Hiermee is het een voorbeeld voor de vele dijkversterkingen die in heel Nederland de komende jaren op stapel staan. Ik reken erop dat waterschap Hollandse Delta hun ervaring met deze voortvarende uitvoering gaat delen met de andere waterschappen.”

Omgeving

Ook met de omgeving is de samenwerking goed verlopen. Er is gestreefd naar zoveel mogelijk  overlastbeperking voor de omwonenden. Daarnaast heeft Ooms in juni van dit jaar in samenwerking met het waterschap een leerzaam bezoek aan het werk georganiseerd voor kinderen van het AZC in ‘s-Gravendeel en in oktober in het kader van de Week van ons Water een rondleiding voor omwonenden van het Simonsdijkje.

Zeventienhonderdnegenentwintig

Ingrid van den Oord is landschapsdichter van de Hoeksche Waard. Zij schreef een gedicht over een sluitsteen die bij de werkzaamheden aan het Simonsdijkje is gevonden. De herkomst van de steen is nog onbekend. Na de onthulling droeg zij haar gedicht voor. De tekst staat onderaan deze pagina.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland 

De dijkversterking maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma van Hollandse Delta, waarin in totaal 59 kilometer versterkt wordt. Alle dijkversterkingen vallen onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken.

Hierdoor staat we de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Lees meer over

dijkversterking