Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid

Delen van de Sassendijk, Buitendijk, Hogezandsedijk, Westersedijk en Buitendijk aan de zuidkant van de Hoeksche Waard voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken, in totaal ruim 11 kilometer, versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld.

Eind 2014 is een overeenkomst gesloten met aannemer Boskalis Nederland BV om de versterkingswerkzaamheden uit te voeren. In 2015 is met de versterking gestart. Na de versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.

Waar versterken we de dijken?

De werkzaamheden in de Hoeksche Waard Zuid beginnen in het oosten bij ca. km 27,5 bij gemaal de Volharding in Strijensas en eindigen bij ca. km 45,9 in het westen nabij de Hitserse kade in Zuid-Beijerland. Dezei trajecten zijn voor het project verder gesplitst in:

•    Traject 1,2 en 2a: Strijensas – Sassedijk tussen ca. km 27,50 – km 28,00
•    Traject 3: Strijensas – Buitendijk tussen ca. km 28,00 – km 28,40
•    Traject 4, 5 en 6: Buitendijk Strijensas tussen ca. km 28,40 – km 30,90
•    Traject 7-I, 7-II, 7a-I: Hoogezandse Buitendijk tussen ca. km 31,9 – 32,40 km
•    Traject 7a-II, 8, 9, 10, 11 en 11a: Hoogezandse Buitendijk tussen ca. km 32,50 – km 36,64
•    Traject 12 en 13: Hoge Westerse Zomerpolderse Kade tussen ca. km 41,28 – km 42,60
•    Traject 14: Hoge Westerse Zomerpolderse Kade tussen ca. km 43,00 – km 43, 65
•    Traject 15 en 16: Buitendijk Zuid-Beijerland tussen ca. km 44,70 – km 45,88

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd?

De versterking gebeurt, afhankelijk van de locatie, op verschillende manieren:

•    Het aanleggen van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk
•    Het aanbrengen van stabiliteitsschermen (damwanden)
•    Het aanbrengen van erosieschermen (damwanden) bij woningen
•    Het buitenwaarts verplaatsen van de dijk
•    Het vervangen van de kleilaag van de dijk
•    Het aanbrengen van steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk

Om de versterking mogelijk te maken worden tevens diverse bomen gerooid (en vervangen), sloten verplaatst en kabels en leidingen verlegd. Tevens worden wegen en fietspaden waar nodig vervangen. Het gemaal Hoogezandse Polder verdwijnt.

Gekoppelde projecten

Gerelateerd aan de dijkversterking is in 2016 een aantal gekoppelde projecten opgepakt. Het gaat om de volgende projecten:

  • De effluentleiding Rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp
  •  Schutsluis Strijensas
  • De hevel Hoogezand 
  • De persleiding van gemaal Volharding

De laatste twee projecten lopen qua werkzaamheden nog enige tijd door tot medio 2017.

Afronding

De werkzaamheden aan de meeste dijktrajecten zijn inmiddels grotendeels afgerond, behoudens de trajecten 13 en 16. Hier vinden in 2017 nog werkzaamheden plaats.

Vragen, informatie, klachten?

Neem contact op met omgevingsmanager Priscilla van de Haar van aannemer Boskalis BV, bereikbaar op 06 - 10358450 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Voor algemene vragen of informatie over de dijkversterkingen van Hollandse Delta kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Martin Dijkgraaf van het waterschap, bereikbaar via het Waterschapsloket of telefonisch: 0900 - 2005 005.

Damwanden in Strijensas

Loading the player
Damwanden in Strijensas

Lees meer over

dijken dijkversterking