Dijkversterking Hellevoetsluis

Delen van de vestingwallen en de Zuiddijk bij Hellevoetsluis voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld. Begin 2014 is gestart met de versterking. Op 20 September 2014 is de dijkversterking afgerond.

De Zuiddijk en vestingwallen in Hellevoetsluis zijn versterkt en weer veilig voor de toekomst. Op zaterdag 20 september, op de Dag van de Dijk, heeft waterschap Hollandse Delta de versterking afgerond met een opvoering van de theatervoorstelling “’De Ramp” in de Affuitenloods.

KWS Infra heeft in opdracht van het waterschap bij de Zuiddijk een brede berm aan de binnenkant van de dijk aangelegd. Deze berm zorgt er voor dat bij extreem hoge waterstanden de stabiliteit van de dijk aan de binnenzijde is gewaarborgd. Tussen theater Twee Hondjes en het gemeentehuis is een damwand geplaatst en bij de wallen rondom het bomvrije hospitaal zijn versterkingen aangebracht waardoor dit nu deel uit maakt van de dijk.

Bovendien is gras ingezaaid. Dit laat een kunstmatige groene kleur zien. Dit komt doordat het voor inzaaien een innovatieve inzaaitechniek is gebruikt; hydraulisch zaaien. Het voordeel van deze methode is dat het sneller is dan machinaal inzaaien, de verdeling is mooi egaal en er is veel minder kans op uitspoeling bij regenval. Daarnaast is het gebied opnieuw ingericht als onderdeel van het Stadspark. Dit Stadspark zal in elke periode van het jaar voor inwoners en bezoekers een mooie, fijne en toegankelijke omgeving bieden.  

De versterking in Hellevoetsluis is onderdeel van het dijkversterkingsprogramma van Hollandse Delta waarin tot 2017 in totaal 59 kilometer dijk versterkt wordt.