Gemaal Putten

30 augustus 2016 In september 2016 is Hollandse Delta begonnen met de bouw van gemaal Putten. Het nieuwe gemaal aan de Schuddebeursdijk in Hekelingen vervangt op den duur de gemalen Biersum en Volharding.
Gemaal Putten, eind augustus 2017 | © Arco van de Ree / Hollandse Delta
Gemaal Putten, eind augustus 2017 | © Arco van de Ree / Hollandse Delta
Gemaal Putten, eind augustus 2017 | © Arco van de Ree / Hollandse Delta

De firma Ooms construction uit Middelharnis bouwt het gemaal Putten aan de Schuddebeursdijk te Hekelingen. Hieronder staat een grove planning van de werkzaamheden.

Opening

Het gemaal is op 3 okptber 2018 geopend. Bekijk het fotoalbum van de opening

Werkzaamheden 2017:

januari / februari 

De aannemer brengt kant-en-klare slakkenhuizen van de pompen aan op de vloer. De vloer wordt zo  bewerkt, dat het water gemakkelijk in de juiste richting kan stromen (= stroomprofiel). De voorbereidingen voor het storten van de wanden worden getroffen.

maart / april

De tijdelijke damwanden vervangen we door betonnen wanden. Eerst wordt daarvoor het vlechtwerk van wapening en een houten  bekisting aangebracht. Het geheel wordt afgedekt met beton. Op deze vloer worden later de motoren geplaatst die de pompen aandrijven.

mei / juni / juli 

In de maanden mei tot en met juli wordt de energievoorziening van het gemaal aangelegd. Het gemaal krijgt een eigen transformatorhuisje van ca. 1000 ampère. Tevens worden de persleidingen van het gemaal aangebracht, voor deze werkzaamheden zijn de weg Schuddebeursdijk en het fietspad afgesloten. Aan de rivierzijde wordt gewerkt aan de uitstroomconstructie van het gemaal. Aan het gemaal zelf wordt gestart met de bovenbouw, waaronder het metselwerk.

september / oktober

De aannemer brengt de leidingen aan waar het overtollige water doorstroomt naar de uitstroomconstructie in het Spui. Het gemaal wordt verder afgebouwd. De dakbedekking wordt gelegd, de muren worden gevoegd en deuren en ramen worden gesplaatst. Aan de buitenkant van het gemaal krijgen brandstoftank en krooshekreiniger hun eigen plaats.

 

Werkzaamheden in 2016:

september / oktober

Het heiwerk is klaar. In totaal zijn er 74 heipalen de grond ingegaan. Het  gemaal en de instroom zijn onderheid. De fundering is gelegd. De damwanden van de bouwput zijn aangebracht en verankerd.

Op de plaats waar het gemaal komt, is de bouwput uitgegraven. Dit is onder water gebeurd om te voorkomen dat de bodem openbarst door de druk van het grondwater. Vervolgens is er een laag grind aangebracht van ongeveer een halve meter. Op 31 oktober is het onderwaterbeton gestort voor de vloer van het gemaal. Deze wordt een meter dik.

november / december

Het uitharden van het beton duurt ongeveer tot medio november. Het is afhankelijk van het weer en de temperatuur. Dan wordt de bouwput leeg gepompt en het oppervlak van het beton afgewerkt. Ook de koppen van de heipalen worden verwijderd.

Daarna wordt de 'toplaag' van de vloer gelegd. Daarmee zijn de voorbereidende werkzaamheden klaar.

 

Wat ging aan de bouw vooraf?

In 2015 heeft heeft het waterschap een aanvoersloot gegraven van bijna een kilometer lang. Via deze sloot gaat al het overtollige water uit de polders naar het gemaal. De sloot is overall 4 meter diep en bij het gemaal 41 meter breed.

Visvriendelijk

Rijkswaterstaat voert vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologie en waterkwaliteit. Hiertoe behoren ook visvriendelijke passages. Rijkswaterstaat geeft een subsidie voor visvriendelijke pompen.

Waterbeheer Putten

De afgelopen jaren heeft Hollandse Delta op verschillende plaatsen het waterbeheer verbeterd. De bouw van een nieuw gemaal is een van de meest in het oog springende maatregelen.

Aanvullende informatie

In de berekeningen is er vanuit gegaan dat het gemaal het gehele eiland Putten moet kunnen bemalen. Een gebied met een oppervlakte van 3.729 hectare. Er is rekeing gehouden met een overcapaciteit van 15%. De totale capaciiteit van de drie pompen in het gemaal kunnen 450 kuub per minuut leveren. De gemalen De Leeuw van Putten en De Vooruitgang gaan dan dienen als ondersteunende gemalen.

Lees meer over

waterbeheer