Gebiedsplan Cromstrijen

14 oktober 2015 Met de uitvoering van de werkzaamheden zorgt waterschap Hollandse Delta voor voldoende zoet en schoon water voor de sloten in de polders Hogezand en Torenstee.
Werkzaamheden in beeld | © waterschap Hollandse Delta
Lange Boomweg | © waterschap Hollandse Delta

De gemalen Torenstee en Hoogezand hebben het einde van hun levensduur bereikt. Er is onderzoek gedaan naar hoe het watersysteem in deze polders toekomstbestendig gemaakt kan worden. Besloten is tot een herinrichting van het watersysteem.

Inhoud

Het plan houdt in dat de aan- en afvoer van water in dit gebied wordt overgenomen door gemaal Cromstrijen. Om dit mogelijk te maken moeten de sloten worden aangepast. Het plan is om de gemalen Hoogezand en Torenstee te slopen en op dezelfde plaats nieuwe hevels aan te leggen die gaan fungeren als waterinlaat.

Het project bestaat uit twee fasen:

Fase 1

Fase 1 is 14 oktober 2015 gestart. Fase 1 is de aanpassing van het watersysteem in de polder Hogezand. Voor de aanvoer van water in de Hogezandse Polder wordt een nieuw hevel aangelegd op de plaats van het te slopen gemaal Hoogezand. De afvoer wordt in dit bemalingsgebied overgenomen door gemaal Cromstrijen. Daarvoor werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • de hoofdwatergang langs het oostelijk deel van de Lange Boomweg te Numansdorp met circa 7 tot 8 meter verbreedt wordt en de bestaande perceelsdammen en bijbehorende duikers moeten worden vervangen.
  • in Numansdorp een duiker met een geïntegreerde geautomatiseerde stuw aan de oostzijde van de Schuringse Haven aangelegd moet worden en een duiker onder de Korte Boomweg. De stuw is noodzakelijk om de huidige peilscheiding polder Hoogezand en de Schuringse Haven in stand te houden.
  • Gemaal Hoogezand zal worden gesloopt en vervangen door een nieuwe hevel. Dit werk wordt uitgevoerd binnen de dijkversterking Hoeksche Waard Zuid.
  • Vanuit de KRW zijn er twee natuurvriendelijke oevers voorzien te weten langs de Schuringse Haven en het Verloren Diep.

Fase 2

In fase 2 zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd die leiden tot de aanpassing van het watersysteem in de Torensteepolder en aanpassingen aan gemaal Cromstrijen. Deze fase van het project start in 2018.