Dijkversterking Eiland van Dordrecht

Delen van de Wieldrechtse Zeedijk en de Zeedijk aan de west- en oostkant van het Eiland van Dordrecht voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Daarom moeten deze dijken versterkt worden. Waterschap Hollandse Delta heeft daarvoor een versterkingsplan opgesteld. In 2014 is gestart met de versterking. De versterkingswerkzaamheden buiten zijn in 2016 afgerond. Door deze versterking zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.
Aanvoer van zand voor de dijkversterking.

Waar zijn de dijken versterkt?

De combinatie Van Oord - GMB heeft de plannen van het waterschap uitgevoerd.

Laatste nieuws

 

Dijkversterking Wantijdijk

Loading the player

Artikelen over dijkversterking Eiland van Dordrecht

Lees meer over

dijken dijkversterking