Dijkversterkingen

Waterschap Hollandse Delta heeft de afgelopen jaren 59 kilometer dijk versterkt. Hiermee beschermen we onze inwoners tegen hoog water, nu en in de toekomst.

De dijkversterkingsprojecten zijn gebundeld in het dijkversterkingsprogramma. In 2017 moesten  alle versterkingen zijn afgerond. Dat is gelukt. Inmiddels zijn alle trajecten versterkt:

•    Duinen bij Voorne;

•    Duinen bij Ouddorp (Flaauwe Werk);

•    Zettingsvloeiing in de Dordtsche Kil en het Spui;

•    Buitenhavendijk bij Middelharnis;

•    Nieuwe Stadse Zeedijk bij Stad aan het Haringvliet;

•    Bosschendijk bij Oud-Beijerland;

•    Oostmolendijk bij Ridderkerk;

•    Vestingwallen en Zuiddijk bij Hellevoetsluis;

•    Dijken langs de westkant van het Spui;

•    Versterking van de dijken rondom Dordrecht.

Projecten

Alle belangrijke werkzaamheden zijn nu uitgevoerd. Op een aantal plekken worden nog werkzaamheden uitgevoerd, die te maken hebben met de afwerking. Verder vindt op een aantal terreinen nog een administratieve en financiële afhandeling plaats.

Waarom dijken versterken?

Regelmatig toetst het waterschap de veiligheid van de dijken en duinen. Uit een van deze toetsingen is gebleken dat 39 primaire waterkeringen in Zuid-Holland Zuid op termijn niet meer voldeden aan de wettelijke veiligheidseisen. Hollandse Delta heeft de taak om deze afgekeurde dijken en duinen, met een totale lengte van zo'n 59 km te versterken.

Financiering

De projecten in het dijkversterkingsprogramma zijn grotendeels gefinancierd door het Rijk. Samen met alle andere versterkingsmaatregelen in Nederland zijn ze opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Zijn wij nu klaar?

Nee, in 2017 zijn wij gestart met “De eerste beoordeling”. Dat is een nieuwe ronde om te toetsen of de waterkeringen voldoen aan de normen. Deze normen zijn aangepast aan de nieuwste inzichten over overstromingsrisico’s. Alle waterkeringen worden opnieuw onder de loep worden genomen. Voor Hollandse Delta betekent dit dat in de periode tot en met 2022 er 17 dijktrajecten met een totale lengte van 365 km volgens de nieuwe overstromingskans benadering moeten worden beoordeeld. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen.

Lees meer over

dijken dijkversterking