Veilige wegen en vaarwegen

Op de Zuid-Hollandse eilanden zorgt waterschap Hollandse Delta met deskundige mensen voor zo'n 1.300 kilometer wegen en 300 kilometer fietspaden buiten de bebouwde kom. Deze lopen meestal door polders en over dijken.

Wij onderhouden niet alleen de wegen, maar zorgen ook voor de aanleg van bijvoorbeeld  rotondes en fietspaden.  En in de winter verzorgen wij de gladheidbestrijding. 

Bovendien houden we de vaarroute in het Brielse Meer en het Voedingskanaal voor u schoon en bevaarbaar. Dit alles doen wij om de wegen veilig te houden. Maar de zorg voor veilige wegen kunnen wij niet alleen dragen.

Zelf kunt u ook bijdragen aan de veiligheid op de weg en op het water. Bijvoorbeeld door u te houden aan de maximum snelheid, door de borden langs de weg op te volgen en door altijd rekening te houden met andere mensen op de weg.

Zo zorgen we samen voor veilige wegen en vaarwegen.

Lees meer over

wegbeheer