Watertoets

De watertoets is het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is dus geen eenmalig toetsmoment, maar een continu proces dat vele fasen kent. Het is daarom beter om te spreken over het watertoetsproces.

Doel van het watertoetsproces is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor het waterschap. Kortom: ruimtelijke plannen moeten "waterproof" zijn.

Op deze pagina's informeren wij u over het watertoetsproces en de wijze waarop Hollandse Delta dit proces vormgeeft. Klik voor meer informatie op een van onderstaande onderwerpen:

Wilt u meer weten over het watertoetsproces of de nieuwe Wro? Ga dan naar de website van de Helpdesk Water of de Helpdesk Wro.

De watertoets online!
Onlangs is Hollandse Delta aangesloten op de landelijke website van de Digitale Watertoets. Via deze website kunt u een groot deel van het watertoetsproces zelf uitvoeren!
Na het intekenen of uploaden van een plangebied wordt aan diverse kaartlagen van het waterschap getoetst, waarna u een beknopte vragenlijst moet invullen. Aan de hand van de uitkomsten valt uw plan vervolgens in de procedure geen belang, in de verkorte watertoetsprocedure of de normale watertoetsprocedure.
In het geval van de procedure geen belang of de verkorte procedure ontvangt u via de Digitale Watertoets per e-mail een standaard-wateradvies dat u kunt overnemen in de waterparagraaf van uw plan. In het geval van de normale procedure ontvangt u een uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor nader overleg.

U kunt vanaf heden gebruik maken van de Digitale Watertoets. Denkt u hierbij aan de volgende aandachtspunten:
- de Digitale Watertoets is minder geschikt voor structuurvisies;
- de Digitale Watertoets is niet bedoeld voor het aanbieden van ruimtelijke plannen in het kader van het wettelijk vooroverleg (Besluit ruimtelijke ordening).

Ga naar de Digitale Watertoets

Meer informatie:
Informatieblad Digitale Watertoets (188 Kb)