Contactinformatie

Binnen waterschap Hollandse Delta zijn de afdelingen Plannen en Regie en Vergunningverlening verantwoordelijk voor de watertoetsprocedure. In onderstaand schema kunt u vinden bij wie u plan terecht kunt.

Overzicht van contactpersonen watertoetsprocedure op basis van het type ruimtelijk plan en de regio:

Regio Contactpersoon

Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten

Afdeling Vergunningverlening
088 - 974 3400
vergunningen@wshd.nl

IJsselmonde en Eiland van Dordrecht

Afdeling Vergunningverlening
088 - 974 3400
vergunningen@wshd.nl

Plannen van Rijk en provincie

Cees Jongejan
088 - 974 3429
c.jongejan@wshd.nl