Alles over de schouw

Tijdens de schouw controleren we of het onderhoud goed is uitgevoerd. Dus of de sloten schoon, breed en diep genoeg zijn.
Voorbeeld van een goede situatie. | © waterschap Hollandse Delta

De schouw begint elk jaar op 1 december. Alle onderhoudsplichtigen krijgen een brief over de aankomende schouw. Daarna vindt de schouw plaats en vervolgens wordt achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Aankondiging

In de maand november kondigen we via de website en via onze nieuwsbrief de schouw aan. Ter herinnering verzenden we in de laatste week van november een tweet. Alle tweets staan ook op onze facebookpagina.

Schouw

Vanaf 1 december controleren de schouwmeesters of het onderhoud in sloten en singels goed is uitgevoerd. Als een sloot niet in orde is, krijgt u van ons een brief met het verzoek de sloot voor een bepaalde datum schoon te maken. Na de herschouwdatum gaan de schouwmeesters opnieuw controleren. Als een sloot nog niet in orde is, nemen we contact met u op. Eventueel stellen we nog een laatste termijn vast waarbinnen de sloot schoongemaakt moet zijn. Onderaan deze pagina staan alle data die betrekking hebben op de schouw.

Voldoende ruimte

De afstand tussen het wateroppervlak en de takken moet minimaal 4 meter zijn. Tevens moet er voldoende ruimte zijn voor de machines die bij het onderhoud worden gebruikt (3 of 5 meter). De aannemers moeten het onderhoud aan sloten en singels ongehinderd kunnen uitvoeren. Hollandse Delta zal de sloten en singels afkeuren waar dit niet het geval is. Dit staat in artikel 3.2 lid 1 van de Keur.  

Gedwongen uitvoering

Na de laatste termijn controleren we of de sloot in orde is. Is dit nog steeds niet het geval, dan kondigen we per brief aan dat wij de sloot gaan schoonmaken op uw kosten.

 

Lees meer over

waterbeheer