Koedoodseplas en Gaatkensplas

In de Vinexlocatie Midden-IJsselmonde liggen de Gaatkensplas en Koedoodseplas.

Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij waterschap Hollandse Delta. Er is geen ontheffing voor gemotoriseerd varen op beide plassen meer nodig.
Het gemotoriseerd varen is allen voorbehouden aan boten met een elektromotor met een maximum vermogen van 2,3 kW. Bovendien geldt dit allen voor personen die direct aan beide plassen wonen én beschikken over een aanlegmogelijkheid langs het eigen perceel.