Fiets- en wandelroutes

Regelmatig wordt er een fiets- of wandelroute gekoppeld aan waterwerken van de Hollandse Delta en jaarlijks wordt er op de Landelijke fietsdag in mei, in samenwerking met de plaatselijke VVV's, een route door het gebied uitgezet.
Fietsbord

Download hieronder de fiets- en wandelroutes langs mooie en interessante plekjes op een van de eilanden van waterschap Hollandse Delta.

Hoogwaterwandelroute Dordrecht

De stad Dordrecht en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op tal van punten is de aanwezigheid van water zichtbaar. Deze route laat de wandelaar stilstaan bij negentien plekken in de binnenstad, waar het water soms een vriend en soms een vijand is. Meer informatie over de wandelroute is te vinden op de website van de gemeente Dordrecht.

Een dijk van een fietstocht

Fietstocht gemaakt in het kader van de Dordtse waterweek tussen twee dijken die verstrekt worden. De fietsroute begint bij gemaal Loudon aan de Wieldrechtse Zeedijk en eindigt bij gemaal Staring op de Zeedijk. Fietstocht bekijken (pdf 449 kB).

Fietsen over Rotterdamse Dijken

De Rotterdamse dijken zijn steeds meer opgenomen in de stad en soms bijna niet meer te herkennen. U kunt ze ontdekken op de fiets met de fietsroutes uit het boekje ‘Fietsen over Rotterdamse dijken’. De fietsroutes uit het boekje lopen deels door het gebied van waterschap Hollandse Delta (pdf, 3,29 Mb). Het boekje is gratis verkrijgbaar bij Rotterdam.info aan de Coolsingel 195-197 te Rotterdam.

Fietsroutes Hoeksche Waard

Genieten van de fleurige agroranden in de Hoeksche Waard. Dat kan met deze fietsroutes, die gebruik maken van het fietsknooppuntensysteem in de Hoeksche Waard. Ter plaatse staan borden langs de weg met omgevingskaarten en nummers. De omcirkelde cijfers wijzen u de weg. Ze komen overeen met de nummering van de fietsknooppunten. Als u de cijfers in de juiste volgorde rijdt, kunt u volop genieten van de agroranden. Hollandse Delta heeft twee agrorandenroutes. De oostelijke route van 40 kilometer. Deze begint en eindigt in Strijen en de westelijke route, van 30 kilometer, die begint en eindigt in Zuid-Beijerland.

Fietsen en wandelen langs de kust van Goeree-Overflakkee

Fiets- en wandelroutes op de Kop van Goeree, die u langs verschillende waterstaatkundige werken zoals dijken, gemalen en sluizen voeren. De route is 18 kilometer lang en begint bij de Spuisluis/Visafslag van Stellendam. Daar kunt u ook uw auto gemakkelijk kwijt.

Langs deze tocht is het ook mogelijk om wandelingen te maken van 2 tot 4 kilometer.

Fietsroute Voorne sponsortocht

Deze route is gemaakt in samenwerking met De Diergaarde Blijlopers om geld in te zamelen voor de stichting ROPARUN die zich inzet voor mensen met kanker. U kunt kiezen uit een route van 41 kilometer of 66,5 kilometer. De route start bij het Brielse Meer.

Watersnoodramp-fietsroute Voorne-Putten

Op Voorne-Putten is een route uitgezet die u langs enkele plaatsen brengt die tijdens de watersnoodramp in 1953 van betekenis waren. U ziet in deze route niet alleen de noodsituratie van 1953, maar ook enkele oplossingen uit die tijd. U fietst onder andere over verschillende waterkeringen (waaronder dijken). De route begint in de Bernisse en is 40 kilometer lang, maar kan ook in twee delen van 20 kilometer gefietst worden.