Brielse Meer

Het Brielse Meer biedt volop gelegenheid om watersport te beoefenen. Om bij het gebruik van het gebied elkaar en de natuur zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, zijn er regels die zijn vastgelegd in wetten en verordeningen. Enkele belangrijke regels leest u hieronder.

Let op uw snelheid!

Het mooie zomerweer zorgt voor meer drukte op het Brielse Meer dan voorgaande jaren. Houd daarom rekening met elkaar, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Zo moet u bijvoorbeeld zoveel mogelijk in het midden van het water snelvaren, voldoende afstand houden (50 m) bij aanleggelegenheden of zwemlocatie en geen hinderlijke golfslag veroorzaken. Houd u zich aan de vaarregels die gelden voor het Brielse Meer: Binnenvaartpolitiereglement en de voorschriften voor het snelvaren.

Motorschepen

Voor het varen met motorschepen (gewone motorboten) is geen vergunning nodig, maar gelden wel vaarregels, zoals die onder andere op de borden in het Brielse Meer staan en zijn vastgelegd in het Binnenvaartpolitiereglement en de Scheepvaartverkeerswet. 

Snelheid

Voor pleziervaartuigen geldt een maximumsnelheid van 12 km/uur. Er zijn in het Brielse Meer twee zones aangewezen waar motorschepen slechts 6 km/uur mogen varen. Deze zones zijn door middel van borden aangegeven.

Snelle motorboten

Voor motorboothouders die sneller willen varen dan de toegestane 12 km/uur is een speciale ontheffing verplicht. Waterschap Hollandse Delta verleent een beperkt aantal ontheffingen voor het snelvaren op het Brielse Meer. Het waterschap verleent geen dag- of week ontheffingen. Hoe u in aanmerking komt voor een ontheffing leest u op onze website onder "vaarontheffingen".

Waterscooters

Waterscooters en soortgelijke vaartuigen zijn niet toegestaan op het Brielse Meer. Het waterschap verleent dan ook geen ontheffingen voor het varen met waterscooters.

Drie-dagen-regeling

Het recreatiegebied Brielse Maas kent vele mogelijkheden om af te meren of voor anker te gaan. Om zoveel mogelijk recreanten te laten genieten van het gebied is een zogenaamde “drie-dagen-regeling” ingesteld. Dit houdt in dat het is toegestaan om maximaal drie dagen op dezelfde plaats te blijven liggen. Na deze drie dagen moet de boot tenminste 500 meter worden verplaatst en mag u niet binnen vijf dagen op dezelfde plaats terugkeren. U mag uw vaartuig ook niet langer dan acht uur onbemand laten liggen. Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer.

Vaartuigen langer dan 14 meter

Vaartuigen met een lengte van meer dan 14 meter mogen niet in haventjes en kreken varen. Afmeren mag uitsluitend aan aangelegde steigers, langs oevers en voor anker.

Vaartuigen langer dan 20 meter

Vaartuigen langer dan 20 meter mogen alleen met een schriftelijke ontheffing van Staatsbosbeheer op het Brielse Meer varen. Bedrijfsvaartuigen moeten hun ligplaats kiezen op een door Staatsbosbeheer aangewezen locatie.

Natuur en milieu

Rietkragen beschermen de oever tegen afkalving en zijn belangrijk voor vogels en vissen. Rietkragen en andere natuurlijke oevers zijn echter kwetsbaar. Om de natuur te beschermen vraagt Hollandse Delta u om:

  • rustig te varen bij rietkragen;
  • niet af te meren in het riet of te ankeren in het riet of de oever;
  • niet te lopen of te surfen in het riet;
  • geen hinderlijke golfslag te veroorzaken.

Wanneer u dode watervogels aantreft, kunt u dit direct melden bij het waterschapsloket van waterschap Hollandse Delta of Staatsbosbeheer.

Winterregeling

In de periode 2 november en 28 februari is het verboden tussen zonsondergang en zonsopgang vaartuigen in het Brielse Meer te laten liggen.

Chemisch afval en huisvuil

Houdt u de waterkwaliteit zo goed als deze nu is: loos geen chemicaliën en gooi geen afval overboord.

Vuilniszakken met afval kunnen worden achtergelaten bij de watersportverenigingen en jachthaven Geijsman. Afvalolie, bilgewater, lege accu’s, enzovoort kunt u inleveren bij de gemeente of milieustraat. Het legen van de vuilwatertank kan bij jachthaven Geijsman.

Vissen?

Het Brielse Meer is een prima visstek met veel voorzieningen voor vissers. Vereist is een geldige VISpas. U krijgt automatisch een VISpas als u lid wordt van een hengelsportvereniging. Ook kunt u de VISpas kopen bij

  • een hengelsportzaak bij u in de buurt of bij  
  • Dierenspeciaalzaak Knuffel & Co. Brielle, Lijnbaan 12, Brielle, 0181 41 42 81.

Lees meer over

waterbeheer wegbeheer