Achtergrondinformatie verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. De meerderheid van de bestuursleden (21 zetels) wordt gekozen door de inwoners. Om hen te vertegenwoordigen als bestuurder, dient u op de kandidaatlijst te staan van een bestaande partij of zelf een partij op te richten. Daarnaast zijn er een aantal zogenoemde geborgde zetels (9 zetels). Deze bestuursleden worden gekozen als vertegenwoordiger uit de categorie ongebouwd (LTO), gebouwd (KvK) en natuur (VBNE).

De belangrijke data:

 Registratie aanduiding politieke groepering  uiterlijk 24 december 2018
 Invullen digitale kieshulp  eind december 2018/begin januari 2019
 Dag van kandidaatstelling  4 februari 2019
 Verkiezingsdebat  begin maart 2019
 Dag van stemming  20 maart 2019
 Vaststelling uitslag stemming  25 maart 2019
 Laatste vergadering VV oude samenstelling  27 maart 2019
 Installatie nieuwe VV  28 maart 2019

Bestuurlijke bijeenkomsten

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta kent circa 6 vergadercycli per jaar.
Een cyclus bestaat uit maximaal 3 openbare commissievergaderingen (WATER, WWV en MBH), gevolgd door een openbare algemene vergadering (Verenigde Vergadering).
Daarnaast zijn er jaarlijks gemiddeld 5 informatieve bijeenkomsten. Deze zijn niet openbaar.
Vanaf 2019 vinden commissievergadering plaats in de middag vanaf 14 uur op maandag (WATER), dinsdag (WWV) en woensdag (MBH).
De algemene vergadering vindt vanaf 28 maart plaats op woensdagavond vanaf 19.30 uur.
Informatieve bijeenkomsten zijn in de avond en starten om 19.30 uur.

Meer informatie:

 Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het waterschap via e-mail: waterschapsverkiezingen@wshd.nl of telefoonnummer: 088-9743000.