Verkeersontheffingen

Instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Bij de uitvoering van werkzaamheden op of nabij een weg kan het, voor de doorstroming en de verkeersveiligheid, noodzakelijk zijn tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) in te stellen. Voorbeelden van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn het afsluiten van een weg, het instellen van eenrichtingsverkeer of het in werking stellen van een omleidingsroute. Voor het instellen van TVM op wegen in beheer bij het waterschap heeft u toestemming nodig van het waterschap. 

Toestemming TVM aanvragen

 

Melding evenement op wegen

U wilt een evenement organiseren, bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd. En u wilt daarvoor gebruik maken van de wegen van het waterschap. Dan is een melding van het evenement vaak voldoende. Doe deze melding minimaal drie weken voor aanvang van het evenement.

Melding evenement op wegen

 

RVV-ontheffing algemeen

U wilt op een weg in beheer bij het waterschap rijden met een voertuig dat buiten de geldende beperkingen valt. Dan heeft u ontheffing van het waterschap nodig. Dit staat in het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990

RVV-ontheffing aanvragen

 

Ontheffing Slotsedijk Rhoon

Het Groenedijkviaduct Slotsedijk is op werkdagen van 06.00 – 09.30 uur en 16.00 – 19.00 uur gesloten voor motorvoertuigen. Voldoet u aan een van de onderstaande criteria dan is het mogelijk ontheffing te verlenen. Meer kunt u lezen in het Verkeersbesluit.

Particulieren

U moet woonachtig zijn op de Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom), de Slotsedijk, de Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord), de Varleweg of de Poortugaalseweg.

Bewoners Rhoon-Noord (het gebied begrensd door de Zwaardijk, Dorpsdijk en de Oud-Rhoonsedijk) en Poortugaal-Noord (het gebied ten noorden van de Metrobaan tussen de Hofweg, de Slotvalckensteinsedijk en de Oud-Rhoonsedijk) moeten aan een extra voorwaarde voldoen. Zij moeten werkzaam zijn op het Distripark Eemhaven en/of het bedrijfsterrein aan de Seattleweg.

Ontheffing aanvragen particulieren

 

Bedrijven

Bedrijven moeten gevestigd zijn of eigendommen bezitten en/of pachten aan de Rhoonsedijk (buiten de bebouwde kom), de Slotsedijk, de Slotvalckensteinsedijk (oostelijk van de aansluiting met Poortugaal-Noord), de Varleweg of de Poortugaalseweg.

Bedrijven moeten bij de aanvraag aantonen, dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat het bewuste voertuig tijdens spitsuren de afsluiting moet passeren. Ook nooddiensten, zoals huisartsen, verloskundigen en dierenartsen kunnen -onder voorwaarden- in aanmerking komen.

Ontheffing aanvragen bedrijven

 

Ontheffing Spuidijk Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland

De Spuidijk is met een beweegbaar obstakel afgesloten voor autoverkeer. Dit geldt niet voor fietsers, scooters e.d.

In de volgende gevallen kunt u ontheffing krijgen:

  • bewoners van de Spuidijk tussen de N217, Ruisseweg en de Randweg van Oud-Beijerland
  • iedereen die minimaal tweemaal per week daar structureel aanwezig moet zijn en daarbij meer dan 1,8 km moet omrijden.

Ontheffing aanvragen