Aanvragen en meldingen

U kunt uw watervergunning zowel schriftelijk met ons aanvraagformulier als digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat? Doe dan eerst de vergunningcheck of neem contact op met ons Waterschapsloket. De vergunningcheck via het omgevingsloket geldt overigens alleen voor werkzaamheden bij water en waterkeringen.

Gebruik onderstaande formulieren voor een schriftelijke aanvraag of melding. Op de formulieren leest u hoe u de aanvraag vervolgens indient.

Aanvraagformulieren

Ontheffing aanvraagformulieren

Meldingsformulieren

Heeft u een ander formulier nodig? Bezoek dan de digitale meldpunten voor het Activiteitenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit.