Calamiteitenzorg

Het waterschap is voorbereid op een calamiteit. Het calamiteitenplan van het waterschap biedt structuur voor het optreden van het waterschap, zowel bij de voorbereiding op calamiteiten, tijdens de bestrijding van calamiteiten, als na de bestrijding van calamiteiten. Het plan is daarmee de basis van het Calamiteitenzorgsysteem, waarbinnen alle voorbereidingen op calamiteitenbestrijding van het waterschap Hollandse Delta plaatsvinden.

Melden van incidenten en dreigende calamiteiten

Waterschap Hollandse Delta is voor de melding van incidenten en (dreigende) calamiteiten 24 uur per dag bereikbaar onder het nummer:

0900 – 2005005 (Waterschapsloket)

In de weekenden en tijdens werkdagen van 16.30 uur tot 08.30 uur wordt dit nummer beantwoord door een call-center (STC), die op verzoek spoedeisende meldingen direct doorschakelt naar de wachtdienst van de afdeling Handhaving. Wanneer het nodig is zal een medewerker van de afdeling Handhaving ter plekke gaan kijken en wanneer noodzakelijk onderneemt de medewerker actie om de spoedeisende melding af te handelen.

Verder is de calamiteitencoördinator van het waterschap 24 uur per dag bereikbaar. De calamiteitencoördinator fungeert als eerste meldpunt bij dreigende calamiteiten. De calamiteitencoördinator beoordeelt de situatie, overlegt met, en adviseert over de mate van opschaling van de calamiteitenorganisatie en de te ondernemen acties. Daarnaast is er een communicatieadviseur van het waterschap 24 uur per dag bereikbaar en kan het crisiscommunicatie team verder opschalen als er een calamiteit is.