Belastingtarieven 2017

Gebruikers (Ingezetenen) 

 Zuiveringsheffing € 52,68 voor 1-persoonshuishouden; € 158,55 meerpersoonshuishouden
 Verontreinigingsheffing  € 52,68 voor 1-persoonshuishouden; € 158,55 meerpersoonshuishouden
 Watersysteemheffing € 100,15 per huishouden
 Wegenheffing € 12,67 per huishouden

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

 Watersysteemheffing  Wegenheffing
 Binnendijks  0,0427% van de WOZ-waarde  0,0065% van de WOZ-waarde
 Buitendijks  0,0107% van de WOZ-waarde  0,0065% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

 Watersysteemheffing  Wegenheffing
 Binnendijks  € 93,05 per hectare  € 16,95 per hectare
 Buitendijks  € 23,26 per hectare  € 16,95 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

 Watersysteemheffing  Wegenheffing
 € 6,06 per hectare  € 1,08 per hectare

Eigenaren van verharde openbare weg

 Watersysteemheffing  Wegenheffing
 Binnendijks  € 390,81 per hectare  € 16,95 per hectare
 Buitendijks  € 321,02 per hectare  € 16,95 per hectare