Waarnemend dijkgraaf Gerard Doornbos

© waterschap Hollandse Delta

Functie:

Waarnemend dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta

Portefeuille:

Bestuurlijke zaken, calamiteiten en externe contacten.

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta bestaat inclusief de dijkgraaf uit 31 leden. De heer Gerard Doornbos is met ingang van 1 maart 2019 door de Verenigde Vergadering aangewezen als waarnemend dijkgraaf.

Nevenfuncties:

Instantie/bedrijf/beroep Bezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon B
Lid van Raad van Commissarissen Dunea B
Voorzitter Versnellings-/Waterkwaliteitstafels B