Vastgoedbeleid 2016

Hoe het gebruik van de eigendommen van waterschap Hollandse Delta is vastgelegd, staat in het vastgoedbeleid van het waterschap.

Per 1 januari 2016 geldt onderstaande vastgoedbeleid.

Vastgoedbeleid 2016 (pdf 280 kB)

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere beleid zijn:

  • Percelen die onderdeel uitmaken van een woonperceel of tuin gelegen op regionale waterkeringen binnen de bebouwde kom mogen worden gekocht door de eigenaar van het naastgelegen perceel waar het visueel onderdeel van uitmaakt;
  • Toegevoegd is de mogelijkheid tot het vestigen van een recht van opstal voor het hebben en houden van opstallen ten behoeve van nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen en dergelijke;
  • Het verhuren van kleine delen van percelen ten behoeve van bankjes, kunstobjecten en dergelijke is opgenomen.