Subsidie voor klimaatinitiatieven

“Als waterschap staan wij voor een grote opgave. De wereld om ons heen verandert drastisch. Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben wij ieders hulp hard nodig waarbij alle beetjes helpen. Wij horen graag waar u behoefte aan heeft.”

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden als hoosbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. Samen met andere overheden doet WSHD er alles aan om deze problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet voldoende. De ruimte voor het opvangen en tijdelijk vasthouden van regenwater is schaars. Zeker in de dichtbebouwde dorpskernen en steden. Om in de toekomst droge voeten te houden is ook de hulp van bewoners, bedrijven en organisaties nodig.

Vragen en meer informatie

In de regeling vindt u de voorwaarden van deze stimuleringsregeling. Voor subsidie komen maatregelen in aanmerking die water opvangen en vasthouden.

U kunt een aanvraag indienen met het invullen van een aanvraagformulier dat u op deze pagina vindt.

Heeft u behoefte aan een gesprek over de stimuleringsregeling of wilt u eens sparren met het waterschap over de mogelijkheden? Dat kan! Vraag het aan via stimuleringsregeling@wshd.nl of via 0900 – 2005 005.

Onderstaand vindt u de voorwaarden voor de subsidieaanvraag:
• Vier weken voordat u met uw project begint, moet uw aanvraag bij ons binnen zijn.
• Uw project wordt uitgevoerd binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta.
• U hebt een offerte of onderbouwing van de kosten.
• U bent geen overheidspartij. Overheidspartijen kunnen wel als intermediair een stimuleringsbijdrage voor u aanvragen.
• Uw project voldoet aan geldende wet- en regelgeving en beleid.
• (De uitwerking van) uw project behoort niet tot uw dagelijkse werkzaamheden.
De regeling loopt tot 31 december 2019.

Stimuleringsbijdrage aanvragen

U kunt uw aanvraag voor de stimuleringsbijdrage (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het aanvraagformulier) uploaden of versturen aan stimuleringsregeling@wshd.nl.
Lees wel eerst de toelichting op de stimuleringsbijdrage.

Wanneer u in aanmerking komt voor de subsidie en uw aanvraag wordt toegekend, kunt u aanvangen met de uitvoering. U dient binnen 6 weken na uitvoering van het project een verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie bij ons in te dienen. U kunt dit doen door het formulier ‘Stimuleringsregeling Ruimtelijke Adaptatie waterschap Hollandse Delta’ (met benodigde bijlagen zoals vermeld in dit formulier) te uploaden en te versturen.