Waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden.

Organisatie

Het waterschap heeft ruim 550 medewerkers en de begroting bedraagt circa 157,5 miljoen euro. De hoofdvestiging is in Ridderkerk.

Bestuur

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt het College van Dijkgraaf en Heemraden genoemd en het algemeen bestuur heet de Verenigde Vergadering.

Commissies

Moet er over een onderwerp een beslissing worden genomen, dan wordt deze vaak eerst voorbesproken in een van de betreffende adviescommissies. Daarnaast is er een Rekenkamercommissie.

Beleid en regelgeving

De algemeen verbindende voorschriften (regelgeving) van waterschap Hollandse Delta vindt u op overheid.nl via onderstaande link.

De officiele bekendmakingen van het waterschap staan in het Waterschapsblad, ook op Overheid.nl.