Internationale samenwerking

Water stoort zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen. Door internationaal samen te werken wisselen we kennis en ervaring uit met buitenlandse waterpartners.

In september 2016 heeft de Verenigde Vergadering van het waterschap het Buitenlandbeleid 2016-2019 vastgesteld. Daarin wordt duidelijk dat we:

  • De internationale kennisuitwisseling in onze taakuitvoering stimuleren;
  • De ontwikkelingen vanuit de Europese Unie volgen;
  • Onze activiteiten binnen de focuslanden Ethiopië en Zuid-Afrika structureren in lijn met de Dutch Water Authorities.

Samenwerken met andere waterschappen

Sinds 2014 vormt Dutch Water Authorities het gezamenlijke internationale gezicht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. Als collectief zijn de waterschappen effectiever en hebben een grotere impact bij de kennisuitwisseling en uitvoering van projecten op het gebied van het regionaal waterbeheer.
Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Water Authorities van de Unie van Waterschappen.

Internationale kennisuitwisseling

Naast bijdragen aan internationale congressen en symposia, ontvangt het waterschap ook vele internationale bezoekers om een internationale uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen.
Deze lijn wordt ondersteund door de Dutch Water Autorities en andere organisaties, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Projecten internationale samenwerking

Op basis van de ervaringen met een eerder project in Senegal is bewust gekozen om de projecten voor internationale samenwerking te kiezen in één van de focuslanden van de Unie.
Daarbij is gekozen voor projecten in Ethiopië en Zuid-Afrika. Voor deze projecten geldt, dat water essentieel is voor de ontwikkeling van de economie en de bevolking.