College van dijkgraaf en heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta (vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders). De heemraden worden gekozen uit de leden van de Verenigde Vergadering. Het college van Dijkgraaf en Heemraden bestaat uit: waarnemend dijkgraaf Doornbos en heemraden de heer L.A. van Gelder (CDA), de heer J.J.M. van Oorschot (VVD), de heer P. Robijn (ChristenUnie), de heer C. Sas (PvdA) en de heer E.A. Struik (ongebouwd).

Portefeuilleverdeling:

G. (Gerard) Doornbos, waarnemend dijkgraaf en portefeuillehouder bestuurlijke zaken, calamiteiten en externe contacten

L.A. (Leo) van Gelder, portefeuillehouder waterkeringen en handhaving, tweede loco-dijkgraaf

J.J.M. (Frank) van Oorschot, portefeuillehouder zuiveren en omgevingswet

P. (Piet) Robijn, portefeuillehouder wegen inclusief juridische zaken

C. (Cok) Sas, portefeuillehouder financiën, duurzaamheid en personeel en organisatie, eerste loco-dijkgraaf

E.A. (Lies) Struik, portefeuillehouder watersysteem

 

Secretaris-directeur:

De heer Eric Jongmans is secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta. Hij is secretaris van het bestuur en heeft als directeur tevens de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.