Spreekbeurt of werkstuk over het waterschap

Ga je een werkstuk maken of een spreekbeurt houden over water? Waterschap Hollandse Delta helpt je graag op weg.

WaterWise.nl

Op Waterwise.nl ontdek je met tv-fragmenten, animaties en spelletjes hoe vies afvalwater weer schoon wordt, waarom onze kelders niet onderlopen terwijl het grootste gedeelte van Nederland onder de zeespiegel ligt en of we nog droog zitten als de zeespiegel stijgt. Het is een digitale lesmodule voor de onderbouw van het vmbo, mavo, havo en vwo. Meer weten? www.waterwise.nl.

Watersnoodramp 1953

Op 1 februari 2013 was het 60 jaar geleden dat de watersnoodramp van 1953 plaatsvond. Op onze 'watersnoodpagina' vind je filmpjes en achtergrondinformatie om een mooie spreekbeurt over dit onderwerp te kunnen maken.

Stripverhaal de reis van het afvalwater

Met onze collega waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben we een stripverhaal (pdf, 884 kB) gemaakt over de reis van ons afvalwater.

Lesmateriaal

Waterschap Hollandse Delta heeft vier lesbrieven ontwikkeld. De lesbrieven zijn gemaakt voor docenten, maar je kunt er ook heel veel informatie uit halen voor je spreekbeurt of werkstuk! De lesbrieven gaan over de dijken, rioolwaterzuivering, watersysteem en de wegentaak van waterschap Hollandse Delta.

Handige websites

Op onderstaande websites kan je alvast meer informatie vinden: