Lesmateriaal

Waterschap Hollandse Delta ondersteunt leerkrachten graag bij een les of project over water. Daarvoor heeft het waterschap vier lesbrieven voor het basisonderwijs ontwikkeld. De lesbrieven gaan over de dijken, rioolwaterzuivering, watersysteem en de wegentaak. De lesbrieven zijn hieronder te downloaden.

Voor de leerkrachten staan hieronder per lesbrief de handleiding en antwoorden over de aangeboden lesstof.

Stroom!

Daarnaast heeft waterschap Hollandse Delta lesmateriaal ontwikkeld voor het basis-, maar ook het voortgezet onderwijs, in het kader van het programma STROOM! Dit is een samenwerking van de provincie Zuid-Holland, de Zuid-Hollandse Natuur en Milieu Educatiediensten (NME's) en de waterschappen Rijnland en Delfland.

Ook handig om voor je spreekbeurt te gebruiken!

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Digitale lesmodule WaterWise.nl

Op Waterwise.nl ontdekken leerlingen met tv-fragmenten, animaties en spelletjes hoe vies afvalwater weer schoon wordt, waarom onze kelders niet onderlopen terwijl het grootste gedeelte van Nederland onder de zeespiegel ligt en of we nog droog zitten als de zeespiegel stijgt. Het is een digitale lesmodule voor de onderbouw van het vmbo, mavo, havo en vwo.