Het Nationaal Jeugdwaterschap

Sinds 2010 kent Nederland een Nationaal Jeugdwaterschap. Het Jeugdwaterschap is een groep van ruim 20 jongeren van tussen de 14 en 17 jaar die de verschillende waterschappen vertegenwoordigt. Het Jeugdwaterschap wil er voor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij water en waterbeheer in ons land. Jeugdbestuurders Gijs en Oumaya vertegenwoordigen waterschap Hollandse Delta in het Nationaal Jeugdwaterschap.
Groepsfoto jeugdwaterschap, gemaakt tijdens het weekend bij waterschap Drents Overijsselse Delta | © Nationaal Jeugdwaterschap

Het Jeugdwaterschap heeft inmiddels een groot aantal activiteiten ontplooid. Zoals ludieke acties, maar ook gesprekken met toen nog Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander, minister Schulz, de Deltacommissaris, Tweede Kamerleden, etc.  

Jeugdbestuurder Gijs over zijn eerste activiteit:

Een paar weken geleden (februari 2017) ben ik met alle andere jeugdbestuurders een weekend samengekomen in Zwolle, hier hebben wij vrijdagavond vergaderd over hoe wij de jeugd dit jaar gaan enthousiasmeren, met name door landelijke activiteiten. Hier zijn een aantal ideeën uitgekomen die nog verdere uitwerkingen nodig hebben. De zaterdag daarna zijn wij op stap gegaan met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, hier gingen wij heel praktisch aan de slag door een stukje kering op te bouwen met schotbalken in de loods, en later in de binnenstad van Kampen gingen we ook nog aan de slag met een hefschuif in de binnenstad, die we uit de grond mochten hijsen. ’s Middags kregen we een presentatie over het project ‘ruimte voor de rivier’, hier kregen we voornamelijk informatie over het onderdeel daarvan waar de rivier ruimte kreeg door een tweede geul ernaast te maken, hierdoor is de waterdreiging in de toekomst veel kleiner en voldoet die ook weer aan de norm. Al met al was het een ontzettend leuk en leerzaam weekend met allemaal enthousiaste mensen. Van dit weekend is een filmpje gemaakt.

 Kijk voor meer informatie over het Nationaal Jeugdwaterschapbestuur op: www.jeugdwaterschap.nl