Excursie basis- en voortgezet onderwijs

Wij bieden de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool een interactieve gastles aan met aansluitend een excursie. De gastlessen naar de rioolwaterzuivering in het schooljaar 2016-2017 zitten vol. Daarom biedt het waterschap voor geïnteresseerde scholen in de tweede helft van het schooljaar 2016-2017 de Droppie Dijkwacht gastles en excursie aan.

Excursie rioolwaterzuiveringen: schooljaar 2017-2018

De leerlingen krijgen een beeld over hoe wij het rioolwater uit onze woningen en bedrijven schoonmaken. Miljoenen m3 afvalwater per jaar! Wat zij zelf kunnen doen om onnodig vervuiling van het water te voorkomen.

Onze excursieleider verzorgt een uur durende interactieve gastles op de school. Aansluitend kunnen de leerlingen een half uur durende rondleiding krijgen op de dichtstbijzijnde rwzi. Voor de veiligheid mogen de groepen niet groter zijn dan 25 leerlingen. Is de groep groter, dan moet u de groep splitsen en kunnen zij achtereenvolgens aansluitend de rwzi bezoeken. Bij iedere groep dient een onderwijsleerkracht en een andere begeleider aanwezig te zijn, bijvoorbeeld een ouder of stagiair.

Geen kosten

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Wij gaan er in principe van uit dat de school zelf voor vervoer naar de rwzi zorgt. Wij verwachten dat u zich bij verhindering tijdig afmeldt. Kosteloos afzeggen van een geplande rondleiding kan tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de rondleiding. Uw aanvraag ontvangen wij graag minimaal 4 weken voor de door u gewenste datum.

De begeleiders van de school zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de rust en orde in de groep. Het waterschap acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen die zich, ondanks het treffen van voldoende veiligheidsmaatregelen, toch mochten voordoen.

Excursie aanvragen

Door omstandigheden is het op dit moment niet mogelijk om excursies aan te vragen.