Educatieprojecten met anderen

Om de bewustwording met het thema water te vergroten werkt Hollandse Delta samen met Natuur, Milieu en Educatiecentra in de regio.
Samen met onze partners (gemeenten/natuur-en milieu-organisaties) bieden we verschillende watereducatieprojecten aan in ons gebied.

 

Duurzaamheidscentrum Weizigt 

Zeespiegelstijging, droogte en verzilting: watereducatie is hard nodig. Zeker in een waterrijk gebied als de Drechtsteden.

https://www.weizigt.nl/scholen/watereducatie-drechtsteden

Aquarama

De gemoderniseerde tentoonstelling in het nieuwe Aquarama geeft bezoekers van alle leeftijden via zes deelruimtes op een speelse en interactieve manier de gelegenheid de ‘weg van het water’ te beleven.

https://www.weizigt.nl/aquarama

Educatie Gemaal de Leeuw van Putten

Sinds 2014 is er een educatiecentrum in het gemaal gevestigd voor basschoolleerlingen van gemeente Nissewaard. Tijdens Open Monumentendag is deze tentoonstelling ook open voor publiek.

http://www.nissewaard.nl/sport-cultuur-en-recreatie/cultuur-en-recreatie_to/stoomgemaal-de-leeuw-van-putten-.htm

Milieu-organisaties

Stichting Milieu Dichterbij (SMD) 

In de BAR-gemeenten, Hoogvliet en Nissewaard krijgen basisschoolleerlingen sinds 2014 waterlessen.

https://milieudichterbij.nl/