Droppie water

De Droppie Water website is speels en leerzaam voor kinderen en speciaal ontwikkeld voor de educatie van basisschoolgangers. Zo kan een kind op de startpagina van de website aangeven in welke groep het zit en vervolgens krijgt het leeractiviteiten die aansluiten bij zijn of haar niveau.
Droppie water

Op de website is er een indeling gemaakt naar de basisschoolgroepen '1, 2 en 3', '4, 5 en 6' en '7 en 8'.

Groep 1, 2 of 3

Op het onderdeel speciaal voor de groepen 1, 2 en 3 kan het kind samen met Droppie spelen, naar muziek luisteren of mooie kleurplaten maken. De vormgeving is simpel gehouden en met geluid wordt het kind begeleid.

Groep 4, 5 of 6

Op het onderdeel speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 kan het kind meedoen met een quiz en zo alles over water te weten komen. Kinderen die hoog score in de quiz worden met hun naam opgenomen in de scorelijst.
Droppie heeft ook een paar grapjes op de site die een jonge bezoeker kunnen verrassen. Met waterschapsinformatie en foto's uit de regio wordt het kind verder betrokken. Ook hier wordt het kind met geluid ondersteund en de vormgeving wordt drukker en interactiever.

Groep 7 of 8

Bij deze groep gaat de informatie verder de diepte in en duikt redelijk de wereld van water in. De jonge bezoeker vindt informatie over water, het waterschap, de waterkringloop, water door buizen, water dat leeft en water dat veilig kan en moet zijn. Het is handige informatie voor een werkstuk of spreekbeurt. Verder kan het kind zijn of haar kennis over water testen in een quiz en kan het lezen wat het waterschap in de buurt doet.

Ontwikkeling van Droppie

Droppie Water is een creatie van de bekende striptekenaar Robert van der Kroft. Hij tekende bijvoorbeeld de stripfiguren Claire en Sjors en Sjimmie. Voor de waterschappen bedacht Robert Droppie Water. Droppie is sindsdien het centrale figuurtje in de lespakketten van de waterschappen.

Educatiemedewerkers van de waterschappen gebruiken deze pakketten in gastlessen op basisscholen. Er zijn ook verschillende stripboekjes van Droppie gemaakt die aangevraagd kunnen worden via de Unie van Waterschappen.
Zo is er een Droppie Water

  • 'De reis van het afvalwater'
  • 'De reis van het regenwater'
  • 'Op de Dijk'
  • 'Op reis in de natuur'.
  • 'Droppie Water en het klimaat'

Vier A5 formaat stripboekjes van gemiddeld 22 pagina's waarin Droppie een wateravontuur beleeft.

Voor verschillende groepen binnen het basisonderwijs zijn er lesmodules ontwikkeld. De Unie van Waterschappen werkt samen met de waterschappen en leraren aan verbetering van het lesprogramma. Er is inmiddels een speciale website voor leerkrachten gemaakt met o.a. een module voor lesbrieven. Ook voor leerlingen vanaf groep 6 de mogelijkheid om informatie over het waterschap in de regio waar ze wonen te vinden.