Waterkeren

Leggers

Als beheerder van waterkeringen is het waterschap verplicht leggers te hebben. Daarin zijn ligging, vorm, afmetingen en constructie van de keringen vastgelegd.

Locatie waterkeringen

De actuele ligging van de primaire en regionale waterkeringen. Naast de keringen die in beheer zijn bij Hollandse Delta, bevat deze kaartlaag ook de aansluitende dijkringverbindende waterkeringen (categorie B) die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Download shapefile / Download dxf

Zoneringen

De zones ter bescherming van de waterkeringen, zoals vastgesteld in de beide leggers van de waterkeringen + enkele correcties daarop, worden hieronder geïntegreerd aangeboden. Op de zones zijn de keurbepalingen van de 'Keur voor waterschap Hollandse Delta' van toepassing.

Download shapefile / Download dxf

Lees meer over

dijken