Oppervlaktewateren en kunstwerken

Baggervakken

Deze dataset bevat de informatie waar, wanneer en met welke cyclus het baggeren (voorheen 'buitengewoon onderhoud' genoemd) plaatsvindt. Op pag. 14 van de toelichting bij de legger staat hiervan een afbeelding.

Download shapefile

Kunstwerken beheerregister

Een civieltechnisch werk of installatie in en rond het water of een waterkering wordt een 'kunstwerk' genoemd. Deze dataset bevat de belangrijkste gegevens van alle duikers, gemalen, stuwen, etc.

Download shapefile

Wateren beheerregister

Deze dataset bevat de hartlijnen en de belangrijkste gegevens van de wateren die deel uitmaken van het watersysteem in het beheersgebied.

Download shapefile

Legger

Het waterschap is verplicht een legger te hebben waarin maatvoeringen, onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen. Deze legger wordt vastgesteld door het bestuur van het waterschap. In feite is de legger dus een momentopname (van een deel) uit het beheerregister.

Naar de legger