Kaart chloridemetingen oppervlaktewater

Op deze pagina vindt u de actuele resultaten van chloridemetingen in het beheersgebied van het waterschap. De metingen worden uitgevoerd door AQUON, Instituut voor wateronderzoek en advies.

Het is belangrijk te weten wat de actuele chlorideconcentratie in het beheersgebied is. Dit in verband met het tijdig doorspoelen met zoet water, het beregenen van de gewassen, nachtvorstbestrijding en in- en uitlaten. Snelle analyse en rapportage nadat het watermonster is genomen is belangrijk. Daarom analyseert AQUON het watermonster binnen 24 uur. Zo kan het waterschap waar nodig snel actie ondernemen.

Raadpleeg de kaart (nieuw venster)

Lees meer over

waterbeheer