Kaart chloridemetingen grondwater ten behoeve van Kierbesluit

Bij de invoering van het Kierbesluit in 2018 gaan de Haringvlietsluizen, wanneer de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee, op een kier. Dat is belangrijk voor de vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen zoals zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen.
Meetpunt | © waterschap Hollandse Delta

Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water binnen kan stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Inname van zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta verleggen daarom de inlaatpunten voor zoet water in het gebied naar de locatie waar zoet water gegarandeerd blijft. Rijkswaterstaat (RWS) gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte in het Haringvliet continu monitoren. 

De monitoring van het zoutgehalte in het grond- en oppervlaktewater op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd door het waterschap. Het doel van deze monitoring is om de effecten van het Kierbesluit op het oppervlaktewater op de eilanden in beeld te kunnen brengen, met name van chloride en voedingsstoffen. 

Naast een meetnet voor het oppervlaktewater is er ook een grondwatermeetnet ingericht. In dit meetnet worden de grondwaterstanden en de gehalten aan onder andere chloride in het grondwater bepaald. Het meetnet bestaat uit meetpunten die geografisch gezien in lijnen liggen loodrecht op de oevers van het Haringvliet. Per meetpunt bevinden zich filters op 2 dieptes waarin de metingen worden uitgevoerd.

Raadpleeg de kaart chloridemeetnet grondwater Kierbesluit (nieuw venster)