Inspire

Inspire, de afkorting van Infrastructure for Spatial Information in the European Community, is een Europese kaderrichtlijn. De richtlijn heeft als doel:

  • het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van de ge├»ntegreerde aanpak van Europese beleidsvorming op het gebied van milieu;
  • het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens.

Via geo-portalen worden de gegevensverzamelingen van bronhouders van geo-informatie ontsloten voor gebruik binnen Nederland en Europa. De nationale portalen worden hierbij gekoppeld aan een Europees portaal.

De waterschappen leveren als bronhouder een aantal verplichte thema's, zoals hydrografie (waterlopen en kunstwerken) en administratieve eenheden. Het ontsluiten van deze gegevens gebeurd via de geovoorziening die beheerd wordt door Het Waterschapshuis.

WMS-kaartlagen

Met behulp van de onderstaande links kunnen kaartlagen van de waterschappen als WMS-service (Web Map Service) opgevraagd worden ten behoeve van gebruik in GIS-applicaties.

Voor meer algemene informatie over Inspire, zie http://www.geonovum.nl/dossiers/inspire.