Grondwatergegevens

De grondwatergegevens die het waterschap gebruikt zijn vaak afkomstig van andere partijen. Onderstaand links naar websites waarop meer informatie te vinden is.

Grondwatertrappen

Alterra, dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is bronhouder van landsdekkende databestanden met informatie over bodem en grondwater.

http://www.bodemdata.nl

Grondwaterstanden

TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) ontsluit via het DINOloket ondergrondgegevens.

http://www.dinoloket.nl/