Algemeen

Beheersgebied WSHD

De begrenzing van het gebied dat beheerd wordt door waterschap Hollandse Delta. Deze grens is vastgesteld door de Provincie Zuid-Holland in het 'Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta'.

Download shapefileDownload pdf (3,91 MB)

Bodemgegevens

Alterra, dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is bronhouder van landsdekkende databestanden met informatie over bodem en grondwater.

http://www.bodemdata.nl/

DINOLoket

TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) ontsluit via het DINOloket ondergrondgegevens.

http://www.dinoloket.nl/

Hoogtegegevens

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale kaart van Nederland met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. AHN is een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen.

http://www.ahn.nl/ / Download hoogtedata