Vragen over water?

Riolering

Heeft u als het hevig regent problemen met de riolering? Meldt u dat bij uw gemeente! Die zorgt er voor dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven via de gemeentelijke  riolering wordt ingezameld en via het ondergrondse systeem wordt vervoerd naar de rioolwaterzuiveringen (rwzi) van het waterschap. Hollandse Delta zorgt er dan voor dat het afvalwater wordt gezuiverd en schoon in de rivieren of kanalen wordt geloosd.

Drinkwater

Voor vragen over uw drinkwater kunt u bellen of mailen met Evides of met Oasen. Deze twee drinkwaterleidingbedrijven zorgen voor het drinkwater in het werkgebied van Hollandse Delta.

Dode vogels of vissen

Bel meteen 0900-2005005 als u dode vogels of vissen in het water ziet. Gestort vuil/afval, illegale lozingen, tekort aan zuurstof of andere onnatuurlijke  zaken in het water verstoren het leven van planten en dieren. Dode watervogels kunnen ook wijzen op botulisme. Deze problemen gaat het waterschap zo snel mogelijk opsporen en verwijderen.

Te droog of te nat

Bel meteen 0900-2005005 als u door bijvoorbeeld hevige regenval de waterpeilen in de sloten u verontrusten. Het kan zijn dat er een technische storing is bij een gemaal of hevel. Of dat een duiker is verstopt, waardoor de sloot niet het water kan afvoeren. Datzelfde geldt als de sloot bij zomerse warmte ‘droog’ dreigt te vallen.

Glad en schade

Bel meteen 0900-2005005 als u schade ziet aan waterschapswegen of dat invallende gladheid de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Het waterschap beheert op de Zuid-Hollandse eilanden ruim 1600 km aan wegen. Deze liggen buiten de bebouwde kom veelal in de polders of open langs dijken.

Droge voeten

Bel meteen 0900-2005005 als u schade ziet aan een waterschapswerk, waarmee Hollandse Delta zorgt voor droge voeten. Het gaat dan met name om dijken en dijkjes, kademuren, oevers, gemalen, duikers, stuwen en hevels. Maar belt u ons ook als u rioolwater uit de grond ziet borrelen. Er kan een breuk of lekkage in een persleiding van of naar een rioolwaterzuivering zijn ontstaan.

Andere veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan eens bij ons overzicht van veelgestelde vragen (FAQ).

Aanvullende informatie

Vragen over het innen van de waterschapsbelasting? Neem dan contact op met belastingkantoor SVHW.