Copyright en proclaimer

Deze website maakt gebruik van het Content Management Systeem (CMS) Hippo.

Redactie

Waterschap Hollandse Delta
Facilitair bedrijf
Contactformulier

Copyright

Het auteursrecht van de informatie op deze website is in handen van waterschap Hollandse Delta. Dit geldt ook voor logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan zonder toestemming van waterschap Hollandse Delta de informatie en beelden van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Fotografie

  • Rolf ter Veer
  • Tom Pilzecker
  • Waterschap Hollandse Delta

Proclaimer

Servicenormen

Waterschap Hollandse Delta is u graag goed van dienst. Daarom houden we ons aan bepaalde servicenormen. Deze geven aan op welke kwaliteit van dienstverlening u kunt rekenen. Vindt u dat wij niet volgens deze Servicenormen hebben gehandeld? Meld het ons alstublieft. Dat kan door te bellen naar 0900- 2005005 (lokaal tarief), ons te berichten via ons contactformulier, een mail te sturen naar 2005005@wshd.nl of een brief te sturen naar Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC RIDDERKERK.

Privacy

Alle informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze ons heeft gegeven. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet helpt uw privacy te beschermen. Website Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt? Dan horen wij dat graag van u! U kunt ons bereiken met behulp van de gegevens op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw opmerking behandelen en krijgt u bericht van ons. Doordat we waar mogelijk voldoen aan de Webrichtlijnen van de overheid is deze website goed toegankelijk.

Webrichtlijn

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.
De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Ook aan de inhoud van de website hebben wij veel zorg besteed.

Hollandse Delta wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geld voor de website(s):

Er zijn enkele uitzonderingen waar door de content op de website niet geheel aan de webrichtlijnen voldoen. Dit zijn onderandere de geografische kaarten die in een apart frame geopend moeten worden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Dienstenrichtlijn, Interne Markt Informatie systeem (IMI)

Op 28 december 2009 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden. Dat betekent dat het voor dienstverleners makkelijker moet zijn om in heel Europa te ondernemen. Een van de onderdelen van deze richtlijn is de verplichting voor bevoegde instanties in Europa om samen te werken bij het toezicht op dienstverleners. Deze administratieve samenwerking komt er in de praktijk op neer dat overheidsorganisaties uit de ene lidstaat bij overheidsorganisaties uit een andere lidstaat, informatie over dienstverleners en hun dienstverrichtingen kunnen opvragen. Bovendien kunnen zij hen verzoeken inspecties uit te voeren. Deze samenwerking verloopt via een digitaal systeem: het Interne Markt Informatiesysteem (IMI). Voor het uitwisselen van informatie en verzoeken via het IMI-systeem zijn voorgeprogrammeerde standaardvragen beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie. Bevoegde instanties kunnen ook gebruikmaken van open tekstvelden, bijvoorbeeld om een vraag of verzoek toe te lichten.

Het IMI functioneert niet alleen tussen bevoegde instanties in verschillende lidstaten, maar kan ook gebruikt worden voor informatie-uitwisseling binnen Nederland. Bevoegde instanties mogen het IMI echter alleen gebruiken om informatie uit te wisselen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt.

Het Waterschapshuis beheert namens de 26 Nederlandse waterschappen het IMI-systeem. In onderstaande privacyverklaring (pdf) wordt u als dienstverrichter geïnformeerd over het feit dat uw persoonsgegevens door de waterschappen en Het Waterschapshuis via dit IMI-systeem kunnen worden verwerkt.

Privacyverklaring dienstverrichters Interne Markt Informatiesysteem (pdf 58,3 kB)